statuten en reglementen

De vereniging heeft een gelaagd reglement, zoals dat bij de meeste verenigingen het geval is. Zo is het sportschool reglement onderdeel van het huishoudelijk reglement en is het huishoudelijk reglement weer onderdeel van de statuten. Ieder lid is bij het aangaan van zijn lidmaatschap (inschrijving) akkoord gegaan met het in de statuten en reglementen van de vereniging bepaalde. Het belangrijkste reglement om door te nemen is het sportschool reglement, omdat daarin de regels m.b.t. het lidmaatschap en financiële verplichtingen zijn geregeld. Lees ook de dojo regels goed door, deze gaan over de praktische zaken tijdens de trainingen.