Secretariaat
Jungfrau 107
NL - 3524 WJ Utrecht
Tel. +31 (0)30 288 3688 (na 18.00 uur)
Postbank 1900427
info@kempobelangen.nl


Vragenformulier Kemposcholen

Wij stellen het zeer op prijs als de door u ingevulde gegevens zo uitgebreid en nauwkeurig mogelijk zijn. Het is ook mogelijk een vragenformulier te printen en met pen in te vullen en deze op te sturen, maar de via het internet aangeleverde gegevens kunnen wij nauwkeuriger en sneller verwerken en online zetten.
Een deel van de gegevens kunt u voor het internet afschermen door dit aan te geven. Niet alle gegevens worden per definitie op het internet getoond! Alle velden aangemerkt met een '*' moeten ingevuld zijn.

Informatie over de school

Naam van de school (453) *
Plaats (vestiging, hoofdlocatie) *
Provincie/Land *
eMail adres
Home page (site)
Aangesloten bij (bond, organisaties)
Kempo stijl *
Wachtwoord (toekomstige wijzigingen) *
Informatie over de school
(max.40 woorden)
Laatste wijziging 07-03-2022

Gegevens hoofdtrainer:

naam, voorletters, roepnaam * *
Is onderstaande informatie openbaar (zie boven in het formulier)
straat, huisnummer
postcode, plaats
telefoonnummer(s)
e-mail adres
geboortedatum, plaats (dd-mm-jjjj)
kempograad, datum, examinator (dd-mm-jjjj)
leraren-lijn kempo**
gediplomeerd cios, lma etc., jaar
relevante niet kempograden

**beginnende met eigen leraar - dan leraar van eigen leraar - enz.
(leraren op ��n niveau tussen haakjes aangeven, dus als er meer dan ��n leraar was / is, onderstreep dan de belangrijkste).
voorbeeld: (leraar4 / leraar2 / leraar3) - leraar1


Gegevens overige trainers:

Is de graduatie informatie openbaar?
naam voorletters roepnaam kempograad datum verleend door type

Informatie trainingen:

(het nummer moet uniek zijn en bepaald de volgorde, geef zoveel mogelijk informatie)

nr. dag tijden locatie plaats leeftijden niveau aantal
(druk op verstuur om ingevulde gegevens daadwerkelijk te versturen, herstel maakt het formulier leeg)