Secretariaat
Jungfrau 107
NL - 3524 WJ Utrecht
Tel. +31 (0)30 288 3688 (na 18.00 uur)
Postbank 1900427
info@kempobelangen.nl

 De stichting SKN is in 1992 te Utrecht opgericht en heeft zich tot doel gesteld de Kempo in het Nederlandse taalgebied te bevorderen. De stichting is zelfstandig opererend en heeft niets te maken met een bond. Sportscholen kunnen zich niet aansluiten bij de stichting, en de stichting is ook niet aangesloten bij andere organisaties. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer S 185465.

Zij tracht haar doelen te verwezenlijken door voorlichting en informatie te geven aan geinteresseerden en door middel van publicaties (ook op het internet) van welke aard dan ook. Zo heeft zij sinds 1999, in eigen beheer, het " handboek voor de Kempo" (ISBN 90-804985-1-3) gepubliceerd dat nu voor een ieder beschikbaar is.

Onder Kempo verstaan we de vechtkunst, ook wel aangeduid met "Chinees boxen", die zijn oorsprong heeft in het Shaolin klooster in China. Deze vechtkunst is via verschillende wegen naar Nederland gekomen, hoofdzakelijk via Indonesie, Japan, Korea en Taiwan. De invloeden op de stijl zijn per route nog al verschillend, zodat er nog al verschillen zijn tussen de stijlen van de verschillende sholen in Nederland en Belgie.

Regelmatig worden wij gevraagd om adressen te verstrekken van Kempo-scholen in Nederland en Belgie, en in de loop der jaren hebben we een adressenbestand opgebouwd, dat wordt gebruikt om aan deze vraag te kunnen voldoen. Echter gegevens verouderen en ons adressenbestand is lang niet volledig. Hierdoor moeten wij vaak 'nee' verkopen, en dat vinden we erg jammer.


Kempo Scholen in het Nederlandse taalgebied

We hebben daarom besloten het Kempo in Nederland in kaart te brengen en verzoeken Kempo-leraren ons zoveel mogelijk van juiste gegevens te voorzien. Hiermee bewijzen zij niet alleen ons een dienst, maar vooral ook hen zelf. Deze gegevens worden gebruikt om het bestand up to date te houden en hiermee juiste informatie aan geinteresseerden te kunnen verstrekken. Relevante informatie over actieve Kempo-scholen zullen gratis op deze internet site van de stichting worden vermeld.

Op deze wijze verkrijgen we meer inzicht in de verschillende takken en stijlen binnen het Kempo en kunnen we de onderlinge samenhang in ieder geval duidelijk maken. Tevens zijn wij er in geinteresseerd te weten, wat de stichting in de toekomst voor de Kempo-scholen kan betekenen. Vooralsnog vragen wij van de scholen geen financiele bijdrage, wel hopen we op een zo groot mogelijke medewerking, zie vragenformulier.

Als jou school nog niet op deze site vermeld staat, attendeer dan je trainers op deze mogelijkheid en laat ze het vragenformulier invullen. Het is een kleine moeite en kost helemaal niets! Op bovenstaand adres is het vragenformulier ook schriftelijk aan te vragen.

Met vriendelijke sportgroet,

Drs. Eric J. Gouda,
voorzitter stichting SKNBezocht va. Jan.2010: